2 Euro Europaflagge Slowakei Slowakei 2015

  • Ausgabedatum 24. September 2015
  • Auflage 1.000.000 Ex.
  • Wert 3,00 Euro